Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Informacja

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

 informuje, iż 16 grudnia 2021r. pokój nr 2 obsługujący osoby niepełnosprawne będzie nieczynny z powodu szkolenia pracowników ds. rehabilitacji społecznej. W związku z powyższym prosimy o załatwianie spraw urzędowych w innym dniu.

14 grudnia 2021


Czytaj więcej o: Informacja

Kampania Biała Wstążka

Wsparcie osób niepełnosprawnych poszkodowanych w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi – Moduł IV

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi pozyskało środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na „Wsparcie osób niepełnosprawnych poszkodowanych w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi – Moduł IV”.

22 listopada 2021


Czytaj więcej o: Wsparcie osób niepełnosprawnych poszkodowanych w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi – Moduł IV

Informacja

Dzień 12 listopada 2021r.  jest dniem wolnym dla pracowników  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.  Zostanie odpracowany  20 listopada 2021r.

10 listopada 2021


Czytaj więcej o: Informacja

„DZIECKO CHCE BYĆ DOBRE. JEŚLI NIE UMIE – NAUCZ. JEŚLI NIE WIE- WYTŁUMACZ. JEŚLI NIE MOŻE – POMÓŻ”

Przejdź do - „DZIECKO CHCE BYĆ DOBRE. JEŚLI NIE UMIE – NAUCZ. JEŚLI NIE WIE- WYTŁUMACZ. JEŚLI NIE MOŻE – POMÓŻ”

Dziękujemy Szkole Podstawowej nr 3 w Gołdapi za zaproszenie do udziału w Kampanii „Pomarańczowej Wstążki”. Razem z Wami chcemy promować dzieciństwo bez przemocy i bezpieczeństwo w szkole. Z doniosłym hasłem szkoły „Gdy ktoś kogoś źle traktuje, idź mu pomóż, to nic nie kosztuje. Krzywdzić innych głupia sprawa, przemoc to nie jest zabawa!” oraz ciągle aktualnymi słowami Janusza Korczaka dołączamy się do akcji!

8 listopada 2021


Czytaj więcej o: „DZIECKO CHCE BYĆ DOBRE. JEŚLI NIE UMIE – NAUCZ. JEŚLI NIE WIE- WYTŁUMACZ. JEŚLI NIE MOŻE – POMÓŻ”

Nabór wniosków na Aktywny Samorząd Moduł II

Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi do 10 października przyjmuje wnioski w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w:

  • szkole policealnej,
  • kolegium,
  • szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.Terminy przyjmowania wniosków: od 01.09.2021 r. do 10 października 2021 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022)  

 

 

3 września 2021


Czytaj więcej o: Nabór wniosków na Aktywny Samorząd Moduł II

Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze główny księgowy

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: główny  księgowy w wymiarze 1 etat

27 lipca 2021


Czytaj więcej o: Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze główny księgowy

Raport z dnia 1 czerwca 2021r. z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami i instytucjami Powiatu Gołdapskiego dotyczących projektu Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2027

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi informuje, iż przyjmuje wnioski o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi informuje, iż przyjmuje wnioski o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do:

 

25 maja 2021


Czytaj więcej o: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi informuje, iż przyjmuje wnioski o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Gołdapskiego na lata 2021 - 2027

Przedstawiamy Państwu projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Gołdapskiego na lata 2021 - 2027, która wskazuje kierunki wsparcia osób i rodzin w trudnej sytuacji, której nie są w stanie przezwyciężyć samodzielnie. Zapraszamy instytucje oraz mieszkańców powiatu do zgłaszania uwag i opinii na temat dokumentu w terminie od 13 do 20 maja 2021r. na załączonym formularzu do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi, ul. Jaćwieska 14a, lub elektronicznie na adres: pcprgoldap@op.pl

12 maja 2021


Czytaj więcej o: Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Gołdapskiego na lata 2021 - 2027